UNF / Blog / 08. december 2004 • UNF medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd

UNF medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd

af David Grolin Kristensen, 08. december 2004

UNF blev ved Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) repræsentantskab optaget som medlem af DUF. Dette er for UNF en glædelig nyhed, idet det er et synligt bevis på at en reformering af UNF fra fire juridisk adskilte foreninger til en samlet slagkraftig forening med kapacitet til at løfte større opgaver er lykkedes.

UNF hviler ikke på laurbærrene, men vil straks udnytte vores medlemskab af DUF til, hvor det måtte være relevant, at få råd og vejledning fra de andre store (og garvede) ungdomsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd er en paraplyorganisation for de fleste store ungdomsorganisationer i Danmark. Gennem medlemskab af DUF kan UNF ikke blot trække på erfaring - sammen med de andre foreninger kan UNF arbejde som en enhed, hvor vi har fælles interesser. UNF har mange fællesinteresse med de andre ungdomsorganisationer. Som ungdomsorganisation har UNF et ønske om at arbejde for bedre forhold for unge - indenfor naturvidenskab og teknik.

"Et medlemskab af DUF er naturligt og vigtigt for os", udtaler formand Johnny Hartvig Olsen, der tilføjer "UNF vil gerne, hvor det er relevant for os, være med til at præge udviklingen i det danske foreningslandskab med særligt fokus på naturvidensab og teknik". UNF har eksisteret i 60 år og har helt sikkert noget at bidrage med.

Herudover kan det komme på tale at lave fælles arrangementer for unge/medlemmer med andre organisationer, hvor det er relevant og til fælles fordel. "Med de mange nye muligheder for øget samarbejde - skal vi nu for alvor ud og sparke røv", udtaler bestyrelsesmedlem i UNF Danmark Søren Steen Christensen.

UNF har pt. ca. 2.500 medlemmer og afholder ca. et arrangementer pr. uge i hver af de fire medlemsforeninger i sæsonen - samlet set 125 arrangementer på årsbasis. Hertil kommer afholdelsen af en række særarrangementer i form af udenlandske studieture, sommerskoler og videnskabelige konkurrencer. Alt sammen udført af frivillige unge, der brænder for naturvidenskab og teknik!

Skrevet af David Grolin Kristensen og Torben Lund Skovhus.