UNF / Aktiviteter / 1. april 2023 • Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling ved UNF Aalborg bestyrelsen

LØRDAG D. 1. APRIL 2023
UNF Aalborg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Aalborg den 18. marts på Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg kl. 13.00. Til generalforsamlingen kan du bl.a. høre hvordan det forgange år i bestyrelsen og foreningen er gået, og deltage i valget af den nye bestyrelse. Dagsordenen bliver offentliggjort snarest. I henhold til § 9 stk. 3 i vores vedtægter (link længere nede) skal ting til behandling under punkt 8 være bestyrelsen i hænde, på aalborg@unf.dk senest 2 uger inden generalforsamlingen dvs. d. 18. marts 2023. UNF Aalborg sørger for aftensmad til mødet og der vil være bowling som socialt arrangement. Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til Laust Visby Andreasen (næstformand for bestyrelsen) på lva@unf.dk eller bestyrelsen på aalborg@unf.dk. Vi håber på stærkt fremmøde. UNF Aalborgs vedtægter - https://media.unf.dk/public/aalborg/2020_10_13Vedtaegter.pdf Dagsordenen for mødet: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af 2 stemmetællere 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år 6. Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 7. Fastsættelse af næste års kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor 11. Behandling af indkomne forslag 12. Eventuelt. Indkomne forslag til behandling under punkt 11 kan findes på vores hjemmeside under filer fra arrangementet.

UNF AALBORG BESTYRELSEN

UNF Aalborg

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aalborg

Lørdag d. 1. April 2023

kl. 13.00- 19.00

CREATE, Aalborg Universitet

Rendsburggade 14
9000 Aalborg