UNF / Aktiviteter / 18. marts 2023 • UNF Danmarks generalforsamling 2023

UNF Danmarks generalforsamling 2023

Generalforsamling

LØRDAG D. 18. MARTS 2023
UNF Danmark

Alle der er medlem af UNF, dvs. medlem af en af vores 6 lokalforeninger, har adgang til generalforsamlingen. Hvis du deltager, vil vi af praktiske årsager sætte pris på at du på forhånd tilmelder dig her på siden. Hvis du er frivillig, skal du i stedet tilmelde dig via årsmødetilmeldingen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du skaffe opbakning fra minimum to af vores lokalforeninger.

Vigtige deadlines jævnfør vedtægterne:

 1. Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til ordinær generalforsamling med mindst tre måneders varsel.
 2. Mindst to uger før afholdelsen offentliggøres dagsorden og bilag jf. stk. 3.

 3. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være repræsentantskabet og bestyrelsen i hænde mindst en måned før generalforsamlingen.

 4. Ændringsforslag til indkomne forslag skal være repræsentantskabet og bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og skal gøres tilgængelig på samme måde som dagsordenen senest 5 dage før.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (Bilag 1 & 2)
 4. Valg af 2 stemmetællere
 5. Årsberetning for 2022
 6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2022 (Bilag 6)
 7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret (Bilag 5)
 8. Godkendelse af regnskab for 2022
 9. Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse (Bilag 4)
 10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27 (Bilag 3)
 11. Behandling af forslag jf. §15
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
 14. Valg af 1-4 interne revisorer
 15. Valg af 1-2 revisorsuppleanter
 16. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer

 17. Evt.

 18. Mødeevaluering

Bilag kan downloades ude i siden.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Lokationen for generalforsamlingen, vil være ved PBA-auditoriet på Datalogisk institut, Aarhus Universitet. Adressen er Finlandsgade 21, 8200 Aarhus.

Med venlig hilsen UNF Danmarks bestyrelse

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 18. Marts 2023

kl. 13.00- 19.00

Aarhus Universitet

8000 Aarhus C

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER