6. februar 2023 • Copenhagen Suborbitals

Du kan her reservere pladser til "Copenhagen Suborbitals" som afholdes den 6. februar 2023. Hvis du ønsker at reservere mere end 30 pladser, så kontakt venligst UNF Lyngby på mailadressen lyngby@unf.dk.

Tilmeldingsfrist: d. 6. februar 2023 kl. 18:00