UNF / Aktiviteter / 10. august 2022 • Ophævende generalforsamling

Ophævende generalforsamling

Generalforsamling

ONSDAG D. 10. AUGUST 2022
UNF Vestsjælland

Hermed indkaldes til ophævende generalforsamling i UNF Vestsjælland. Hertil har alle adgang, dog har kun medlemmer og frivillige i UNF Vestsjælland stemmeret.

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
  4. Regnskab for 2021 godkendes
  5. Eventuelt overskud uddeles jævnfør §16

Oplysninger om deltagelse i Google Meet Link til videoopkald: https://meet.google.com/aor-axvx-gbv

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Vestsjælland

Onsdag d. 10. August 2022

kl. 20.00- 20.30

Online

2100 København Ø