UNF / Aktiviteter / 26. marts 2022 • UNF Aalborg Generalforsamling

UNF Aalborg Generalforsamling

Generalforsamling
Generalforsamling

LØRDAG D. 26. MARTS 2022
UNF Aalborg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Aalborg den 26 Marts på 'Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg'.´kl 13 i lokale A.314. Til Generalforsamlingen kan du bl.a. høre hvordan det forgange år i bestyrelsen og foreningen er gået, og deltage i valget af den nye bestyrelse.

Vi tager ud og spiser og spiller bowling bagefter.

I henhold til § 9 stk. 3 i vores vedtægter (der kan findes her) skal ting til behandling under punkt 8 være i bestyrelsen i på aalborg@unf.dk senest 2 uger inden generalforsamlingen dvs. d. 12 Marts 2022.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år.
 • Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til Kristian Riisgaard Jensen (formand for bestyrelsen) på formand@aalborg.unf.dk eller bestyrelsen på aalborg@unf.dk. Vi håber på stærkt fremmøde.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aalborg

Lørdag d. 26. Marts 2022

kl. 13.00- 17.00

Basis (Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår), Aalborg Universitet

Strandvejen 12-14
9000 Aalborg

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER