UNF / Aktiviteter / 17. oktober 2020 • UNF Aalborg Generalforsamling

UNF Aalborg Generalforsamling

Generalforsamling

LØRDAG D. 17. OKTOBER 2020
UNF Aalborg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Aalborg den 17 Oktober. Indtil videre er planen at det holdes på Myrdalstrædet 16, 9220 Aalborg Øst. Til Generalforsamlingen kan du bl.a. høre hvordan det forgange år i bestyrelsen og foreningen er gået, og deltage i valget af den nye bestyrelse.

Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til bestyrelsen på aalborg@unf.dk. Vi håber på stærkt fremmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år. 6. Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 7. Fastsættelse af næste års kontingent. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter 10. Valg af revisor. 11. Behandling af indkomne forslag. 12. Eventuelt.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aalborg

Lørdag d. 17. Oktober 2020

kl. 13.00- 18.00

Aalborg

9000 Aalborg