UNF / Aktiviteter / 4. juli 2020 • UNF Danmark ekstraordinær generalforsamling

UNF Danmark ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling

LØRDAG D. 4. JULI 2020
UNF Danmark

Grundet de ekstraordinære omstændigheder fravalgte bestyrelsen at afholde den ordinære generalforsamling i marts med en forventning om at vi ville kunne afholde en ny generalforsamling indenfor en rimelig tidsramme. Vi er dog nu nået til et punkt, hvor vi mener at det er på sin plads med et nyvalg til bestyrelsen, hvorfor vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling d. 4. juli 2020 klokken 12. Afholdelsen vil foregå online uden mulighed for fysisk fremmøde. Planerne for dagsordenen er valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, men en endelig dagsorden vil snarest blive udsendt.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 4. Juli 2020

kl. 12.00- 14.00

Online

2100 København Ø