UNF / Aktiviteter / 21. marts 2019 • UNF Roskilde Genneralforsamling

UNF Roskilde Genneralforsamling

Generalforsamling

TORSDAG D. 21. MARTS 2019
UNF Roskilde

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen kan tilgås gennem dette link https://meet.google.com/tsp-jkjk-xuy

Dagsordenen er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Formanden aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
  • Valg af revisor.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af suppleanter.
  • Eventuelt Efter general forsamlingen vil der være mad og mulighed for sociale aktiviteter.

Alle medlemmer kan komme med forslag til vedtægtsændringer. Forslagene skal sendes til bestyrelsen@roskilde.unf.dk inden den 18 marts (3 dage før GF). Vedtægterne kan ses på: https://unf.dk/roskilde/organisations-info/

Fra bestyrelsens side ser vi frem til at se jer.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Roskilde

Torsdag d. 21. Marts 2019

kl. 17.00- 21.00

Studenterhuset RUC, Roskilde Universitet

4000 Roskilde