UNF / Aktiviteter / 14. juli 2018 • UNF Fysik Camp 2018

UNF Fysik Camp 2018

fra LØRDAG D. 14. JULI 2018 til LØRDAG D. 21. JULI 2018

Hvad er Fysik Camp?

Fysik Camp er en sommerskole for unge med interesse for fysik. Alle kan søge om at komme med uanset baggrund og fagligt niveau. Fysik Camp er ikke en talentcamp, men har engagement og interesse i fokus. Unge kan frit møde ligesindede fra hele landet med de samme interesser som dem selv. Med et spækket fagligt program kan alle lære nyt og med et energisk og sjovt socialt program vil du lære en masse nye mennesker at kende.

Hvad lærer man på Fysik Camp?

Fysik Camp 2018 præsenterer i år en bred vifte af emner. Vi har i år 6 emner heraf to hovedemner og fire valgemner. Hovedemnerne er analytisk mekanik og kvantemekanik. Analytisk mekanik benytter Lagrange-formalismen der leder til bevægelsesligninger som f.eks. Newtons 2. lov på en meget smart måde. Kvantemekanikken beskriver fysikken på kvanteskalaen, dvs. når ting er meget små. Det er bl.a. fysikken i atomer, elektroner, fotoner og hvordan disse interagerer med hinanden. Her kunne klassisk fysik simpelthen ikke følge med, men det viser sig at man udlede de klassiske beskrivelser ud fra kvantemekanikken og derfor er kvantemekanikken overalt! De fire valgemner er exoplaneter, atom- og molekylefysik, planetbevægelse og geometrisk optik.

Vi ønsker at give en fantastisk oplevelse, hvor alle lærer noget nyt og spændende fysik i godt selskab og gode omgivelser på Aarhus Universitet.

Praktisk info

SCIENCECAMP • UNF Danmark

14. Juli 2018 - 21. Juli 2018

Aarhus Universitet