Vedtægter, regnskaber og dokumenter

UNF lever blandt andet af tipsmidler og offentlige tilskud - dine skattekroner! Derfor er det også vigtigt for os, at der er fuld åbenhed omkring, hvordan vi forvalter vores midler og driver foreningen. Herunder finder du landsforeningens gældende vedtægter samt årsregnskaber, referat fra generalforsamlingen m.v. 

Har du spørgsmål, kommentarer, eller brug for yderligere oplysninger, så er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Vedtægter for UNF Danmark

Gældende vedtægter for landsforeningen pr. 5. marts 2016:

Vedtægter for UNF Danmark (pdf)

Historie

2016: På UNF Danmarks generalforsamling i Aarhus d. 5. marts 2016 blev fire vedtægtsændringer vedtaget. Der blev desuden rettet en referencefejl i §18.

2015: På UNF Danmarks Generalforsamling i Aalborg d. 7. marts 2015 blev ni vedtægtsændringer vedtaget, samt en omstrukturering af kapitlerne.

2014: På UNF Danmarks Generalforsamling i Aarhus d. 9. marts 2014 blev en vedtægtsændring vedtaget.

2012: På UNF Danmarks Generalforsamling i Aarhus d. 11. marts 2012 blev der vedtaget en vedtægtsændring. Samt rettet en reference fejl i §10.

2011: På UNF Danmarks Generalforsamling i København d. 13. marts 2011 blev der vedtaget 4 vedtægtsændringer.

2010: På UNF Danmarks Ekstraordinære Generalforsamling i Århus den 21. november 2010 blev der lavet 5 vedtægtsændringer. 

2010: På UNF Danmarks Generalforsamling i Århus d. 13. marts 2010 blev der lavet 7 vedtægtsændringer.

2009: På UNF Danmarks Generalforsamling i Århus d. 14. marts 2009 blev der lavet 5 vedtægtsændringer.

2008: På UNF Landsmødet i Aalborg d. 1. marts 2008 blev der lavet 14 vedtægtsændringer plus udskiftning af typeord i forbindelse med vedtægtsændringerne.

2007: På UNF Landsmødet i København d.3 marts 2007 blev to vedtægtsændringer vedtaget (vedr. paragraf 12 og 22).

2006: På UNF Landsmødet i Odense d.4 marts 2006 blev tre vedtægtsændringer vedtaget.

2004: På UNF Landsmødet i Aalborg 13. marts 2004 blev tre vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

2003: Ligeledes blev de vedtaget enstemmigt på den 1. ordinære generalforsamling d. 1. marts 2003 på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

2002: Disse vedtægter blev af stifterne fremlagt på den stiftende generalforsamling d. 14. august 2002 på HC Ørsted Instituttet, København. Vedtægterne blev vedtaget enstemmigt.

Budget og årsregnskab

Nyeste budget

Budget for UNF Danmark 2016 (pdf)

Seneste godkendte og reviderede årsregnskab:

Regnskab for UNF Danmark 2015 (pdf)

Tidligere år

Regnskab for UNF Danmark 2014 (pdf)

Regnskab for UNF Danmark 2013 (pdf)

Regnskab for UNF Danmark 2012 (pdf)

Regnskab for UNF Danmark 2011 (pdf)

Regnskab for UNF Danmark 2010 (pdf)

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling i marts er UNF Danmarks øverste myndighed. Hver medlemsforening repræsenteres af 7 delegerede, som godkender regnskabet, vælger en bestyrelse og behandler forskellige indkomne forslag. En stor del af de øvrige frivillige deltager som observatører med taleret.

Generalforsamling d. 5. marts 2016

Dagsorden (pdf)

Referat (pdf)

Bilag 1 - 11 (zip)

Generalforsamling d. 7. marts 2015

Dagsorden (pdf)

Referat (pdf)

Bilag 1 - 8 (zip)

Generalforsamling d. 8-9. marts 2014

Dagsorden (pdf)

Referat (pdf)

Bilag 1 - 8 (zip)

Generalforsamling d. 16. marts 2013

Dagsorden (pdf)

Referat (pdf)

Bilag 1 - 5 (zip)

Generalforsamling d. 10.-11. marts 2012

Dagsorden (pdf)

Referat (pdf)

Bilag 1 - 8 (zip)

Årsberetning

Der er igennem årene udarbejdet en flot årsberetning på tryk, som giver et overblik over UNF's aktiviteter og resultater i året der gik.

Årsberetning 2014 (pdf)

Årsberetning 2009 (pdf)

UNF's logo

Leder du efter UNF's logo til en hjemmeside eller en tryksag? Læs mere her...