UNF / Blog / 23. august 2020 • Indkaldelse til generalforsamling i UNF Roskilde 30/8

Indkaldelse til generalforsamling i UNF Roskilde 30/8

af Magnus Sejer Hansen, 23. august 2020

Kære alle interesserede

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Roskilde for 2020. Generalforsamlingen vil finde sted søndag den 30. august 2020 fra kl. 13 til senest 17 på H. C. Ørsted-instituttet på Københavns Universitet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

Programmet overordnet

En generalforsamling er som udgangspunkt en formel måde at tage beslutninger på i en forening, men hele arrangementet her handler i lige så høj grad om at fortælle, hvad vi laver i UNF, og bare at hygge sig sammen! Derfor vil der før og efter selve generalforsamlingen være mere uformelle aktiviteter. Vi har ikke et detaljeret program på plads endnu, men det får vi styr på i bestyrelsen. Vi har lokalet til kl. 17, men programmet varer næppe så længe, så resten af tiden er bare hygge. Vi spiser også frokost/aftensmad sammen på et tidspunkt - det betaler foreningen for.

Bestyrelsen i foreningen har i høj grad brug for nye kræfter for komme op på de optimale 6-7 medlemmer. Vi kunne særligt godt bruge folk, der boede eller gik på uddannelser uden for København, fx omkring Roskilde eller Høje-Taastrup. Selvom vi hedder UNF Roskilde, har vi nemlig lige nu ikke en fast base eller samarbejdsaftale uden for København, så det arbejder vi på at finde. Vi er en lille lokalforening uden fastfrosne rammer, så der er stor mulighed for at præge, hvor foreningen skal hen, og lave præcis det, man har lyst til. Det kræver ingen særlig erfaring at sidde i bestyrelsen - bare du har lyst til at lave noget, så er det helt fint! Vi har selvfølgelig også masser af plads til nye frivillige, der ikke nødvendigvis vil i bestyrelsen lige med det samme.

Rent praktisk

Vi regner med at være i Auditorium 8 på Svalegangen på HCØ, men dørene vil formentlig være låst, da det er søndag. I må derfor meget gerne kontakte undertegnede på tlf. 81 64 36 64 for at blive lukket ind. Campusområdet er lidt forvirrende opbygget, så hvis I ikke kan finde bygningen, må I endelig også hive fat i mig. Der er nogle corona-regler, vi skal følge, men det skal vi nok orientere jer om på dagen.

De formelle detaljer

Ifølge vedtægterne indeholder dagsordenen for den ordinære generalforsamling som minimum følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Formanden aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
  • Valg af revisor.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af suppleanter.

Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag", (herunder vedtægtsændringer) skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 27. august kl. 13.

Stemmeberettigede er alle medlemmer (herunder elever på vores samarbejdsgymnasier) af og frivillige i UNF, og alle har én stemme ved hver afstemning.

Resten af foreningens vedtægter kan læses her: [https://unf.dk/roskilde/organisations-info/]