UNF / Aktiviteter / 26. marts 2023 • Generalforsamling København

Generalforsamling København

Generalforsamling

SØNDAG D. 26. MARTS 2023
UNF København

Medlemmer i UNF København, det er nu blevet tid til at afholde vores ordinære generalforsamling.Det kommer til at blive den 26 Marts kl 15:00 Det kommer til at blive afholdt i auditorium 1 . Dags orden er som følger.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent. 3 Valg af to stemmetællere.
 3. Formanden, kasseren og de gruppeledere som skulle ønske det aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af gruppeledere.
 11. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen tager vi over på lumskebuksen, hvor at den nye bestyrelse vil blive konstitueret.

Frist: 26. marts 2023 kl. 14:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Søndag d. 26. Marts 2023

kl. 15.00- 18.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT