23. februar 2023 • Lineær algebra og dens anvendelser

Du kan her reservere pladser til "Lineær algebra og dens anvendelser" som afholdes den 23. februar 2023. Hvis du ønsker at reservere mere end 35 pladser, så kontakt venligst UNF København på mailadressen kbh@unf.dk.

Tilmeldingsfrist: d. 23. februar 2023 kl. 00:00