UNF / Aktiviteter / 25. april 2021 • Generalforsamling i UNF Esbjerg

Generalforsamling i UNF Esbjerg

Generalforsamling

SØNDAG D. 25. APRIL 2021
UNF Esbjerg

I henhold til foreningens vedtægter indkalder UNF Esbjerg til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen foregår over Google Meet, hvortil alle tilmeldte får en email med et link kort inden generalforsamlingens start.

Tilmelding via. Google Forms

Fra vedtægterne: §11

Stk. 2 Den endelige dagsorden udsendes senest 2 uger før afholdelse af general- forsamlingen.

Stk. 3 Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag" skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. (a) Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før, således at det senest 1 uge før kan gøres tilgængelig for enhver.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning samt foreligger visioner for den kommende sæson
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter
 11. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Esbjerg

Søndag d. 25. April 2021

kl. 13.00- 16.00

Sted endnu ukendt