UNF / Aktiviteter / 27. marts 2021 • UNF Aarhus generalforsamling 2021

UNF Aarhus generalforsamling 2021

Andet

LØRDAG D. 27. MARTS 2021
UNF Aarhus

Dette er din mulighed for at have indflydelse på UNF Aarhus som forening! Kom til UNF Aarhus's generalforsamling lørdag den 27. marts 2021 kl 13:00. Alle medlemmer har stemmeret!

Generalforsmalingen foregår online på dette Zoom-link.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af to stemmetællere

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år

 6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning

 7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet

 8. Godkendelse af de reviderede regnskab

 9. Fastsættelse af næste års kontingent

 10. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

 11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter

 12. Valg af revisor

 13. Valg af revisorsuppleant

 14. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet til genaralforsamlingen skal, senest 20-03-21 kl 13:00, sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@aarhus.unf.dk.

Det er på genaralforsamlingen bestyrelsen bliver valgt, så hvis du går og overvejer at blive en del af UNF Aarhus's bestyrelse, så er du selfølgelig meget velkommen til at skrive til bestyrelsen med eventuelle spørsmål.

Praktisk info

ANDET • UNF Aarhus

Lørdag d. 27. Marts 2021

kl. 13.00- 16.00

Online

2100 København Ø