UNF / Aktiviteter / 21. marts 2020 • UNF Aalborg Generalforsamling

UNF Aalborg Generalforsamling

Generalforsamling ved Karl Meisner og Daniel van Diepen

LØRDAG D. 21. MARTS 2020
UNF Aalborg

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Aalborg den 21 Marts på 'Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg'. Til Generalforsamlingen kan du bl.a. høre hvordan det forgange år i bestyrelsen og foreningen er gået, og deltage i valget af den nye bestyrelse.

Da UNF Aalborg sørger for aftensmad til mødet bedes du tilmelde dig dette arrangement, senest d. 19 marts 2020, gør gerne opmærksom på hvis, der er nogle madforbehold vi skal være opmærksomme på. Du bedes tilmelde dig her. Hvis du ikke får tilmeldt dig er du selvfølgelig stadig velkommen dog uden garanti for maden.

Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til bestyrelsen på aalborg@unf.dk. Vi håber på stærkt fremmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år.
 • Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

KARL MEISNER

Formand, UNF Aalborg

DANIEL VAN DIEPEN

Kasserer, UNF Aalborg

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aalborg

Lørdag d. 21. Marts 2020

kl. 13.00- 18.00

Basis (Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår), Aalborg Universitet

Strandvejen 12-14
9000 Aalborg