UNF / Aktiviteter / 23. september 2019 • studietur til Amagerværket

Studietur til Amagerværket

Tur til en af Danmarks største kræftvarmeværker med særligforkus på kræftværkkemi
Foredrag ved Henrik Rostgaard

MANDAG D. 23. SEPTEMBER 2019
UNF København

Amagerværket er en af de største kraftvarmeværker på sjæland med to aktive blokke, hvor at en af blokken er igang med at blive omdannet til at køre på biobransel, samt med at blokken bliver opgraderet, med blandt andet bedre røgaserensning og højere effektivitet. Foredrags holderne er Driftskemiker på Amagerværeket og har en meget stor erfaring inde for feltet og vil derfor gå i dybten med kemien bag et kraftværk.

Frist: 22. sept. 2019 kl. 23:00

HENRIK ROSTGAARD

Kemiingeniør fra DTU, Driftskemiker, HOFOR

Henrik Rostgaard har mange års erfaring med kræftervækrer i Danmarnk , har både været på Amager værket og Avedøreværkret i ialt 13 år.

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Mandag d. 23. September 2019

kl. 11.00- 12.00

Sted endnu ukendt