UNF / Aktiviteter / 23. september 2019 • Studietur til Amagerværket

Studietur til Amagerværket

Tur til en af Danmarks største kraftvarmeværker med særlig fokus på kraftværkskemi
Studietur ved Henrik Rostgaard

MANDAG D. 23. SEPTEMBER 2019
UNF København

Amagerværket er et stort kraftvarmeværk der forsyner ca. 600.000 kunder i Københavnsområdet med fjernvarme og derudover leverer elektricitet til det nordiske el-net. Værket blev etableret i starten af 1970’erne og var oprindeligt kulfyret, men i løbet af de sidste 10 år er der sket en gradvis omstilling fra kul til biomasse. I løbet af 2020 forventes det at kul helt udfases.

Foredraget omhandler hvordan den kemiske energi i kul og biomasse omsættes til fjernvarme og el på et termisk kraftværk, herunder fremstilling af procesvand ud fra havvand og vandkemi i kedelkreds og dampturbine. Herudover gennemgås røggasrensningsprocesserne for reduktion af SO2 og NOx i røggas inden udledning gennem de 150 m høje skorstene.

Efter foredraget er der rundvisning på værket, hvorunder der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Foredragsholderen har mange års erfaring inde for kræftværker.

Praktisk information Amagerværket har adressen Kraftværksvej 37, 2300 København S. Der er meget begrænsede parkeringsmuligheder. Buslinie 37 har endestation på Amagerværket, men der er kun 2 busser/time. Buslinie 9 kører oftere, men der er 15 – 20 minutter at gå fra stoppestedet.

Meget vigtigt, under turen skal man have lange bukser på og lukke falde sko.
Når tilmelding sker skal man skrive sit telefon nummer, da det skal bruges for at kunne komme ind på selve værket.

HENRIK ROSTGAARD

Henrik Rostgaard

Akademiingeniør(K) fra Danmarks Ingeniør Akademi, Driftskemiker, HOFOR

Henrik Rostgaard har mere end 30 års erfaring fra danske kraftværksselskaber. Har været ansat på Amagerværket, Asnæsværket og Avedøreværket samt i projektafdelinger i Elkraft, Sjællandske Kraftværker, SK energi, Energi E2 og DONG/Ørsted.

Energiteknologi
Kemi
Teknologi

Praktisk info

STUDIETUR • UNF København

Mandag d. 23. September 2019

kl. 11.00- 14.00

Sted endnu ukendt