UNF / Aktiviteter / 2. april 2019 • Hverdagens psykopater

Hverdagens psykopater

Foredrag ved Mette Storm

TIRSDAG D. 2. APRIL 2019
UNF København

VIGTIG INFORMATION:

OBS! Foredraget er ændret til auditorium 3 istedet for auditorium 1.

Det skønnes at omkring 4% af et lands befolkning er psykopater og det betyder, at der i Danmark findes omkring 200.000 psykopater. Rigtig mange mennesker vil derfor i løbet af deres liv stifte bekendtskab med en psykopat. Langt de fleste mennesker tror, at psykopater er farlige voldsforbrydere og de er derfor helt uforberedte, når de møder den til tider meget charmerende psykopat på deres arbejdsplads, i parforholdet, i familien eller i deres vennekreds. Viden om psykopati er derfor helt centralt for at håndtere et langt mere omfattende problem end mange er opmærksom på: relationer med hverdagens psykopater.

Dette foredrag giver svar på: Hvad er en psykopat? Hvordan håndterer vi relationer med psykopater? Og diskuterer: Bør psykopati-begrebet bredes ud således, at det også inkluderer hverdagens psykopater?

METTE STORM

cand. pæd.psyk, Specialist i stress,

Mette Storm er uddannet cand. pæd.psyk og har de seneste 8 år behandlet, coachet, rådgivet og vejledt mange hundrede mennesker. Hun har gennem flere år specialiseret sig i at behandle mennesker med stress, angst og depression. Det er igennem disse forløb, at Mette Storm har stødt på et utal af mennesker, der er syge, fordi de har været i tæt kontakt med en psykopat enten privat eller arbejdsmæssigt. Da Mette Storm for få år siden selv fik en psykopat tæt ind på livet, oplevede hun, at der i Danmark er meget lidt fokus på dette område. Det besluttede hun sig for at lave om på. Derfor har hun udviklet behandlingsteknikker og metoder, der målrettet hjælper mennesker, der har været ofre for en psykopat. Og i dag arbejder hun hver dag med at hjælpe ofre for psykopater tilbage til et liv, hvor de ikke er ofre, men selvstændigt handlende mennesker med selvrespekt og glæde.

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 2. April 2019

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT