UNF / Aktiviteter / 26. marts 2019 • UNF Aarhus Generalforsamling

UNF Aarhus Generalforsamling

Generalforsamling

TIRSDAG D. 26. MARTS 2019
UNF Aarhus

UNF Aarhus generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Hvis du er indiviuelt medlem (Altså, hvis du enten har betalt det selv eller er frivillig) har du stemmeret til generalforsamlingen på lige fod med alle andre medlemmer.

Til generalforsamlingen vælges den nye bestyrelse, regnskabet godkendes, og indkomne forslag, f.eks. til vedtægtændringer behandles. Hvis du har forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal du sørge for at UNF Aarhus bestyrelse har foreslagene på skrift senest 7 dage før generalforsamlingen, altså d. 22. Marts kl. 18:00. Vi foretrækker at modtage foreslag via. e-mail på bestyrelsen@aarhus.unf.dk.

Generalforsamlingen starter kl. 18:00. Der er aftensmad til alle der er der kl. 17:00. Hvis du gerne vil spise med og har madforhbehold vi skal tage højde for, så skriv til os på bestyrelsen@aarhus.unf.dk.

Tilmelding er ikke på krævet for at deltage i generalforsamlingen, men det er en praktisk hjælp for os, så vi ved hvor meget mad vi skal købe, og hvor store lokaler vi skal booke.

Herunder findes dagsordenen for genalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af to stemmetællere 4. Godkendelse af dagsordenen 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år 6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning 7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet 8. Godkendelse af de reviderede regnskab 9. Fastsættelse af næste års kontingent 10. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter 12. Valg af revisor 13. Valg af revisorsuppleant 14. Behandling af indkomne forslag 15. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Tirsdag d. 26. Marts 2019

kl. 18.00- 22.00

Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C