UNF / Aktiviteter / 23. marts 2019 • Generalforsamling UNF København

Generalforsamling UNF København

Generalforsamling

LØRDAG D. 23. MARTS 2019
UNF København

Nu er vi ved at være nået til det tidspunkt på året, hvor UNF KBH skal afholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er en meget vigtig del af foreningen, og derfor vil enhver opbakning fra de frivillige gøre UNF København en del mere repræsentativ.

Generalforsamlingen vil foregå d. 23 marts 2019 kl 12 på HCØ i Auditorium 3. Efter generalforsamlingen vil alle deltagere fejre den nye bestyrelse samt spise mad sammen.

Dagsordenen til generalforsamlingen vil se ud som følgende (jf. §8 i vores vedtægter) - Valg af dirigent. - Valg af referent. - Valg af to stemmetællere. - Formanden, kasseren og de gruppeledere som skulle ønske det aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson. - Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. - Behandling af indkomne forslag. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent. - Valg af revisor. - Valg af bestyrelse. - Valg af suppleanter. - Valg af gruppeledere. - Eventuelt.:

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Lørdag d. 23. Marts 2019

kl. 12.00- 16.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT