UNF / Aktiviteter / 23. marts 2019 • Generalforsamling UNF Aalborg

Generalforsamling UNF Aalborg

Generalforsamling, UNF Aalborg
Generalforsamling

LØRDAG D. 23. MARTS 2019
UNF Aalborg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i UNF Aalborg den 23 Marts på 'Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg'. Til Generalforsamlingen kan du bl.a. høre hvordan det forgange år i bestyrelsen og foreningen er gået, og deltage i valget af den nye bestyrelse.

I henhold til § 9 stk. 3 i vores vedtæger (der kan findes her) skal ting til behandling under punkt 8 være i bestyrelsen i på aalborg@unf.dk senest 2 uger inden generalforsamlingen dvs. d. 9 marts 2019.

Da UNF Aalborg sørger for aftensmad til mødet bedes du tilmelde dig dette arrangement, senest d. 19 marts 2019, gør gerne opmærksom på hvis, der er nogle madforbehold vi skal være opmærksomme på. Du bedes tilmelde dig på vores hjemmeside. Hvis du ikke får tilmeldt dig er du selvfølgelig stadig velkommen dog uden garanti for maden.

Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til Daniel Hessellund Johansen (formand for bestyrelsen) på dhj@unf.dk eller bestyrelsen på aalborg@unf.dk. Vi håber på stærkt fremmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år.
 • Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af næste års kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aalborg

Lørdag d. 23. Marts 2019

kl. 13.00- 17.00

Basis (Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår), Aalborg Universitet

Strandvejen 12-14
9000 Aalborg

Filer fra arrangementet

DOWNLOAD FILER DOWNLOAD FILER