UNF / Aktiviteter / 21. marts 2019 • Beregnelighed

Beregnelighed

Hvad kan man egenligt løse med en computer?
Foredrag ved Kasper Green Larsen

TORSDAG D. 21. MARTS 2019
UNF Aarhus

Computere har revolutioneret vores hverdag som ingen anden teknologi har gjort det. Vi bruger i dag computere til at løse alle mulige former for beregningsopgaver, lige fra søgning efter information, til udvikling af sygdomsresistente planter, til at sende e-mails til hinanden og til fremstilling af nye typer medicin. Udefra kan det måske se ud til at computere kan løse alle de beregningsproblemer vi ønsker at løse. Desværre er det langt fra tilfældet. I dette foredrag dykker vi ned i Alan Turings verden og ser på computerens begrænsninger. På fascinerende vis eksisterer der en helt familie af vigtige beregningsproblemer som ingen endnu ved hvordan man får en computer til at løse. Det interessante er, at lykkedes det at løse bare ét af disse problemer, ja så får man automatisk en løsning til alle problemerne. Det vil i praksis have enorme økonomiske og samfundsmæssige implikationer. Alle former for transport ville kunne planlægges optimalt, så mennesker og varer flyttes hurtigere og billigere. Vi ville blive bedre til at forudsige vejret, bedre til at lave billedgenkendelse på computere, og der ville ikke være brug for matematikforskere da alle matematiske sætninger ville kunne bevises hurtigt og effektivt af en computer.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

KASPER GREEN LARSEN

Kasper Green Larsen

PhD, Lektor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Datalogi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 21. Marts 2019

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT