UNF / Aktiviteter / 16. marts 2019 • UNF Danmarks ordinære generalforsamling 2019

UNF Danmarks ordinære generalforsamling 2019

Generalforsamling

LØRDAG D. 16. MARTS 2019
UNF Danmark

UNF Danmark holder sin ordinære generalforsamling d. 16. marts 2018 i Aarhus. Nærmere lokation og stattidspunkt bliver offentliggjort på et senere tidspunkt.

Alle der er medlem af UNF, dvs. medlem af en af vores 8 lokalforeninger, har adgang til generalforsamlingen. Hvis du deltager, vil vi af praktiske årsager sætte pris på at du på forhånd tilmelder dig her på siden. Hvis du er frivillig, skal du i stedet tilmelde dig via årsmødetilmeldingen.

Eventuelle forslag som generalforsamlingen skal behandle, skal sendes til både bestyrelsen (bestyrelsen@unf.dk) og repræsentantskabet (repr@unf.dk) senest d. 16. februar kl. 23:59. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du skaffe opbakning fra minimum to af vores lokalforeninger. (Excl. UNF Esbjerg)

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden og stemmeprocedure (bilag 0)
 3. Formandberetning v. formanden (bilag 1)
 4. Økonomisk statusberetning og fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2018 v. kassereren (bilag 2)
 5. Kommentarer til regnskabet og foreningens forretningsgange i 2018 v. de interne revisorer (bilag 3)
 6. Godkendelse af regnskabet for 2018
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v. kassereren (bilag 4)
 8. Beslutning af sponsorfordelingsnøgle for 2019 v. kassereren (bilag 5)
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
 11. Valg af interne revisorer og -suppleanter
 12. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
 13. Behandling af vedtægtsændringsforslag (bilag 6)
 14. Behandling af forslag til frivilligerklæringen (bilag 7)
 15. Behandling af øvrige forslag (bilag 8)
 16. Optagelse af UNF Esbjerg (bilag 9)
 17. Eventuelt
 18. Mødeevaluering

Bilag kan downloades ude i siden.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen UNF Danmarks bestyrelse

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 16. Marts 2019

Aarhus Universitet

8000 Aarhus C

Filer fra arrangementet

DOWNLOAD FILER DOWNLOAD FILER