UNF / Aktiviteter / 29. november 2018 • Matematiske modeller og etisk ansvar

Matematiske modeller og etisk ansvar

Foredrag ved Mikkel Willum Johansen

TORSDAG D. 29. NOVEMBER 2018
UNF København

Tal og matematik spiller en væsentlig rolle i videnskaben, den offentlige debat og forskellige beslutningsprocesser. Det er en uudsagt antagelse, at matematik er eksakt og objektiv, og at matematiske argumenter derfor har en særlig form for pålidelighed – tal lyver ikke! Hvis man ser nærmere efter, er det imidlertid ikke helt så enkelt. Specielt rummer matematiske modeller nogle meget vigtige valg – af datagrundlaget, af den matematiske motor, og af modellens begrebsdannelser og idealiseringer. Når vi laver og bruger matematiske modeller kan vi ikke undgå at lave den slags valg, og det er derfor vigtigt at lære at forholde sig kritisk til dem.

I foredraget skal vi se på, hvordan forskellige valg sniger sig ind i modelleringsprocessen, og hvorfor de kan lede til etiske hovedbrud. Vi vil se på cases, der rækker fra skader ved manglende brug af cykelhjelme til eksploderende kornpriser i Afrika og forudsigelse af hvorvidt kvindelige kunder i indkøbscentre er gravide.

MIKKEL WILLUM JOHANSEN

Mikkel Willum Johansen

Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik

Mikkel Willum Johansens forskning er centreret om videnskabsteori, med et særligt fokus på de matematiske fag. Han har således i sin forskning undersøgt kognitive, sociale og uddannelsesmæssige aspekter af den matematiske praksis. Han er nu involveret i forskning om eksperimentel matematik og om studerendes forskningspraksis og forhold til eksperimentelle data.

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 29. November 2018

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT