UNF / Aktiviteter / 23. oktober 2018 • Kvantefilosofi

Kvantefilosofi

Er atomernes verden forskellige fra den sanselige verden?
Foredrag ved Jan Faye

TIRSDAG D. 23. OKTOBER 2018
UNF København

For omkring 100 år siden, i 1927, fik fysikken en ny teori, som efterhånden fik navnet kvanteteorien. Teorien omhandler atomernes opførsel. Da teorien fremkom begyndt nogle af datidens største fysikere at diskutere, hvordan teori nærmere skulle forstås. Især diskuterede Albert Einstein og Niels Bohr, hvad man kan fortælle om atomernes verden ud fra kvantemekanikken. Fysikkens beskrivelse af atomer er nemlig umiddelbart meget forskellig fra den beskrivelse, som fysikken bruger på den makroskopiske verden, og fra eksperimenter ved man, at de atomare fænomener i nogle sammenhænge opfører sig som bølge og i andre sammenhænge som partikler. Spørgsmålet for Bohr og Einstein var derfor, om dette overhovedet gav mening, og om kvantemekanikken blot var en midlertidig teori. I foredraget vil uenigheden mellem dem blive belyst. Siden diskussionen mellem Bohr og Einstein er der fremkommet adskillige andre fortolkninger, såsom mange-verdensfortolkningen, som filosofisk set er langt mere spekulative.

Frist: 23. okt. 2018 kl. 18:15

JAN FAYE

Jan Faye

Dr.phil., Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Filosofi
Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 23. Oktober 2018

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT