UNF / Aktiviteter / 13. september 2018 • Den Grønlandske Indlandsis – før, nu og i fremtiden

Den Grønlandske Indlandsis – før, nu og i fremtiden

Foredrag ved Nicolaj K. Larsen

TORSDAG D. 13. SEPTEMBER 2018
UNF Aarhus

Grønlands indlandsis opfattes som et spejl på de klimavariationer, der påvirker hele jorden. Iskappen har derfor enorm politisk, medie- og forskningsmæssig fokus ikke mindst som følge af den globale opvarmning. Og det er heller ikke uden grund, at man er bekymret. Indlandsisen mister i øjeblikket ca. 300-400 milliarder ton is om året, hvilket svarer til en global havspejlstigning på 0,7-1-1 mm. Smelter Indlandsisen helt bort, vil havniveauet globalt stige med mere end syv meter og derved føre til uoverskuelige konsekvenser for millioner af mennesker.

Men vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor hurtigt Indlandsisen bidrager til de globale havspejlstigninger. I øjeblikket måler vi på hele Indlandsisen bl.a. med satellitter. Men disse målinger rækker kun tilbage til 1970’erne, hvor man opsendte de første satellitter, og det er desværre ikke tilstrækkeligt til at lave pålidelige klimamodeller, der kræver meget længere tidsserier.

Danske forskere har været med til at udvikle nye metoder til at undersøge, hvordan Indlandsisen reagerede på naturlige klimavariationer tilbage i fortiden. I foredraget giver lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter et indblik i udforskningen af den Grønlandske Indlandsis og dens tidlige historie, som går mere end to millioner år tilbage.

Nicolaj Krog Larsen belyser, hvornår den nuværende Indlandsis opstod og belyser, om der har været perioder, hvor isen har været helt eller delvist bortsmeltet. Og videre fortæller han, hvordan forskerne bruger disse oplysninger til at fremskrive Indlandsisens skæbne under den nuværende opvarmning.

Vi slutter af med at se på gamle flybilleder, der er indsamlet fra 1930’erne og fremefter og ser, hvordan de kan bruges til at kortlægge isens fluktuationer gennem de seneste 80 år.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

NICOLAJ K. LARSEN

Nicolaj K. Larsen

PhD, Associate professor, Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

Geologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 13. September 2018

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT