UNF / Aktiviteter / 20. marts 2018 • Generalforsamling i UNF Aarhus

Generalforsamling i UNF Aarhus

Generalforsamling

TIRSDAG D. 20. MARTS 2018
UNF Aarhus

Sted: Koll. G3, Institut for Matematik

Hermed indkaldes til generalforsamling i UNF Aarhus. Alle medlemmer har adgang og stemmeret.

Hvis du har lyst til at være med når vi gennemgår foreningsåret, godkender regnskabet, behandler indkomne forslag og ikke mindst vælger den nye bestyrelse, så meld dig til lige her.

Vi starter med aftensmad kl. 18.00. Hvis du har madforbehold, så skriv dem som kommentar ved tilmeldingen, og så vil vi gøre hvad vi kan for at imødekomme dem. Herefter holder vi generalforsamlingen, og når den nye bestyrelse har konstitueret sig, fejrer vi traditionen tro det hele med en tur på Studenterbaren.

Hvis du har forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem sammen med en motivation til bestyrelsen@aarhus.unf.dk senest d. 13. marts. Dagsorden er:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af to stemmetællere
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år
 • Kassereren fremlægger regnskab et og giver en økonomisk statusberetning
 • Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet
 • Godkendelse af de reviderede regnskab
 • Fastsættelse af næste års kontingent
 • Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Listen over indkomne forslag:

 • Forslag 1: "Indførelse af stemmetællere på dagsordnen"
 • Forslag 2: "Protokol ved stemmelighed"
 • Forslag 3: "Tilføjelse af sundhedsvidenskab til formålet"
 • Forslag 4: "Præcisering af gældende frivilligeerklæring"
 • Forslag 5: "Ændring i antallet af revisorer og revisorsuppleanter"
 • Forslag 6: "Fjernelse af punkt om indførsel af mening"
 • Forslag 7: "Ligestilling af medlemsrettigheder"
 • Forslag 8: "Ændring i referering til punkt i dagsordnen"
 • Forslag 9: "Uddeling af delegeret til UNF Danmarks generalforsamling"
 • Forslag 10: "Vidergivelse af stemmeret ved personvalg til UNF Danmarks generalforsamling"

Alle forslag kan læses i dokumentet, som kan downloades ude til højre. Vi håber at se en masse medlemmer til en hyggelig generalforsamling.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Tirsdag d. 20. Marts 2018

kl. 18.00- 21.00

Hovedindgangen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT

Filer fra arrangementet

DOWNLOAD FILER