UNF / Aktiviteter / 15. marts 2018 • Ordinær generalforsamling i UNF Vestsjælland

Ordinær generalforsamling i UNF Vestsjælland

Generalforsamling

TORSDAG D. 15. MARTS 2018
UNF Vestsjælland

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i UNF Vestsjælland, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret.

Er du interesseret i foreningens forgange år samt valget af en ny bestyrelse, så kom endelig med.

Generalforsamlingen afholdes d. 15/3-2018 kl. 16.00 efterfulgt af et kort konstituerende bestyrelsesmøde. Herefter er der mulighed for deltagelse i spisning.

Tilmelding kan ske på hjemmesiden her, facebook-begivenheden; https://www.facebook.com/events/731049220432919/ eller pr mail til naestformand@vestsj.unf.dk. Ønskes der deltagelse i spisning er frist for tilmelding d. 8/3- 2018.

Dagsordenen er som følger:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Valg af stemmetællere

Formanden aflægger beretning samt foreligger planer for den kommende sæson.

Næstformanden fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag.

Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.

Valg af revisor.

Valg af bestyrelse.

Valg af suppleanter.

Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til en god eftermiddag.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Vestsjælland

Torsdag d. 15. Marts 2018

kl. 16.00- 19.30

ZBC Selandia

Willemoesvej 4
4200 Slagelse