UNF / Aktiviteter / 13. marts 2018 • Menneskedyret homo sapiens

Menneskedyret homo sapiens

Livestreaming fra Aarhus Universitet
Foredrag ved

TIRSDAG D. 13. MARTS 2018
UNF Vestsjælland

Er du interesseret i menneskeartens oprindelse og evolutionens betydning for menneskers anatomi, fysiologi og adfærd?

Kom da og deltag i foredraget. Da dette er et samarbejde mellem Offentlige foredrag i Naturvidenskab (på Aarhus Universitet) og ZBC Selandia, er det muligt for alle at deltage.

Om foredraget skrives således: Mennesket bliver af stort set alle kulturer set som et enestående toppunkt i en guddommelig skabelsesproces. Videnskabeligt set er Homo sapiens dog blot et mellemstort pattedyr med en lang og dramatisk udviklingshistorie. Kun gennem de sidste 30.000 år har det moderne menneske spillet en betydelig rolle på jorden.

Alle levende dyr på jorden i dag har det samme evolutionære ophav. Vi skylder en stor tak til en ubrudt række af succesfulde mødre, der over millioner af generationer har fundet mad og partnere, overlevet katastrofer, tilpasset sig klimaændringer, undgået rovdyr og bekæmpet parasitter.

Menneskets anatomi, fysiologi og adfærd er alle produkter af mere end én milliard års evolution fra de første flercellede organismer. Vi er i høj grad et tilfældigt udkomme af en broget evolutionsproces, hvor dagens vindere kan blive morgendagens tabere. Og vores udviklingshistorie og biologiske baggrund bør derfor være en vigtig del af vores selvforståelse.

Foredraget giver et indblik i vores fjerne evolutionshistorie og afdækker, hvilken anatomisk rodebunke menneskekroppen rent faktisk er. Vi har lånt en lang række af vores forfædres organer, som havde helt andre funktioner end vores nuværende. Du vil også høre eksempler på, hvordan vores adfærd i høj grad styres af menneskedyrets biologi og forhistorie – og altså ikke, som vi normalt foretrækker at tro, vores frie vilje alene.

Vi glæder os til at se dig.Praktisk info

FOREDRAG • UNF Vestsjælland

Tirsdag d. 13. Marts 2018

kl. 18.45- 21.00

ZBC Selandia

Willemoesvej 4
4200 Slagelse