UNF / Aktiviteter / 10. marts 2018 • UNF Københavns Generalforsamling

UNF Københavns Generalforsamling

Generalforsamling, UNF KBH
Generalforsamling

LØRDAG D. 10. MARTS 2018
UNF København

UNF København holder generalforsamling den 10. marts kl. 14:00 på H.C. Ørsted institutet.

Alle som er medlem har stemme og taleret. Man er dog også meget velkommen uden at være medlem. Man kan indsende vedtægtsændringer senest den 17. februar kl 23:59, og forslag senest den 3. marts kl 23:59. Det hele skal sendes til UNF Københavns bestyrelse på kbh@unf.dk

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Formanden, kasseren og de gruppeledere som skulle ønske det aflægger be- retning samt forelægger planer for den kommende sæson.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag. 6.1 Forslag om fjernelse af holdningsprogram 6.2 Forslag om ændring af vedtægterklæring 6.3 Forslag om fjernelse af §16

 7. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.

 8. Valg af revisor.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Valg af gruppeledere.
 12. Eventuelt.

Man kan læse mere om generalforsamlingen og vores forening i vores vedtægter. Er der nogle spørgsmål, må i altid kontakte os. Vedtægtsforslagne er blevet sendt ud på mail til medlemmerne, hvis man gerne vil have dem og ikke har fået dem, er man meget velkommen til at sende en mail.

Vi glæder os til en hyggelig dag, og at se jer allesammen.

Venlig Hilsen UNF Københavns bestyrelse.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Lørdag d. 10. Marts 2018

kl. 14.00- 18.00

H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT