UNF / Aktiviteter / 8. marts 2018 • Hvorfor har dyr den størrelse de har

Hvorfor har dyr den størrelse de har

Foredrag ved Martin Worm-Leonhard

TORSDAG D. 8. MARTS 2018
UNF Odense

Hvordan kan det være at insekter ikke bliver meget større end en hånd, når pattedyr kan veje flere ton? Hvorfor kan dyr, der lever i vand blive så meget større end dem der lever på land, og hvis fugle virkelig er i så nær familie med dinosaurer, hvorfor er de så ikke større end de er? Evolutionsbiologien og forskellige arters tilpasning til de økologiske nicher, der er tilgængelige på tidspunktet for deres udvikling fortæller naturligvis en stor del af historien, men der er også mere fundamentale kræfter på spil. Der eksisterer nemlig også nogle helt fundamentale fysiske og kemiske begrænsninger for hvornår det er muligt, eller kan betale sig, at vokse sig stor og/eller doven - og hvornår man er bedre tjent med at være lille og vågen. Aftenens foredrag vil forsøge at give et overblik over disse forskellige mekanismer og deres samspil i et system under stadig forandring.

MARTIN WORM-LEONHARD

Retskemiker, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Biologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 8. Marts 2018

kl. 19.00- 21.00

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT